hh

כלב קנל

  • WELDED KENNEL

    תנור מרותך

    כלבאות מרותכות, ניתן לקרוא לזה גם כלבנות תיל מרותכות, כלבי תיל מרותכים, ערכות כלבי תיל מרותכות.

    מלונות תיל מרותכות ומערכות אחסון צמחו לפופולריות בזכות המראה המודרני שלהן, אפשרויות הצבע, גימור האבקה, קלות ההתקנה ועיצוב חסכוני. תכנון מודולרי מאפשר הגדרה מהירה וקלה בתצורות שונות. בנה במהירות מלונה לכלב אחד, או השתמש במספר פאנלים לבניית ריצות לכלבי כלבים.

  • CHAINLINK KENNEL