hh

גדר שדה

  • FIELD FENCE

    גדר שדה

    גדר השדה מושלמת להכיל בעלי חיים חקלאיות, וכוללת פתחי רשת קטנים יותר בקרקע כדי למנוע פגיעות פרסה מבעלי חיים העוברים דרך הגדר. גדר השדה מיוצרת על ידי פלדה מגולוונת, שזורה ולא מרותכת, עם לחיצות הרחבה שיעזרו לגדר להתמתח ולהתאים את עצמה לשטח.